Make your own free website on Tripod.com

כאשר ממשלת ישראל החליטה להנפיק תעודת אזרח ותיק ראו בכך גימיק תקשורתי. אולם,בנוסף למוסדות הנזכרים בחוק האזרחים הותיקים, בתי עסק רבים מכירים בכח הקניה של הגימלאים ונותנים הנחה לבעלי תעודת אזרח ותיק. בדף זה נעדכן את רשימת בתי העסק הנותנים הנחה לאזרחים ותיקים.

אם ברצונכם להוסיף בית עסק הנותן הנחות לגימלאים אנא הודיעו לנו ונביא את המידע לידיעת כל הקהילה.

מה אומר החוק את רשימת ההנחות המגיעות לנו לפי חוק ניתן למצוא באתר שי"ל
באתר מפורטים כל המוסדות החייבים לתת הנחות לאזרחים ותיקים.

קואופ הריבוע הכחול הרשת נותנת הנחה של 7% . יש לכך מספר תנאים :

א. התשלום במזומן או בצ'ק ליום הקניה. ב. ההנחה ניתנת באמצעות כרטיס מגנטי אותו מקבלים בחנות. ג. ההנחה ניתנת רק בחנות בה ניתן הכרטיס.

לכן על כל אחד לחשב אם ההנחה כדאית לעומת התשלומים בכרטיס אשראי, וכן באיזה חנות כדאי להוציא את כרטיס ההנחה. אם מבצעים קניה בסכום קטן ליד הבית וקניה מרוכזת גדולה בסניף גדול, כדאי כמובן להוציא את הכרטיס בסניף שבו נקבל את ההנחה הגדולה יותר, בחישוב חודשי.

בתי הקולנוע
בהצגות יומיות 50% הנחה למציגי תעודת "אזרח ותיק".

חזור לדף הראשון