Make your own free website on Tripod.com

  

אתי שיבר

אתי שיבר, תושבת רעננה, אמא לשלושה בנים וסבתא לשני נכדים, פרשה מעבודתה
. בבנק הפועלים ב-1999
עם פרישתה החלה אתי לצייר, תחילה במרכז האומנות ברעננה, וכעבור שנה עברה למועדון גיל
. הזהב ומציירת בהדרכת טליה פלג