Make your own free website on Tripod.com

  

שלמה בן-יונה

    

שלמה בן-יונה, יליד 1927, הונגריה. עלה
.לארץ ב- 1948 ומ 1950 תושב ירושלים
שלמה הוא גימלאי של האוניברסיטה העברית שם עבד במחלקה לפיזיולוגיה של
. בית הספר לרפואה
למד ציור בהונגריה אצל ד.מיילינגר ואצל
. דליה שגב בירושלים
שלמה הוא חבר בעמותת "גימלאים יוצרים" בירושלים, הציג תערוכת יחיד וכן השתתף בארבע תערוכות קבוצתיות
.בירושלים, מצייר באקוורל ובפסטל ורושם בעפרון פחם ובגיר