Make your own free website on Tripod.com

בדף זה תמצאו כתובות של אתרי אינטרנט בנושאים כללים
.וכן אתרים העוסקים בנושאים המענינים גימלאים
רשת האינטרנט היא מאוד דינמית ולכן יתכן שחלק מהאתרים נסגרו, אנו נעשה כל מאמץ לבדוק שהאתר אכן
.קיים, דף זה יתעדכן לפחות אחת לשבוע

www.doctors.co.il

אתר מידע רפואי בעברית

אתרים חיוניים

www.yadsarh.co.il

יד שרה אגודת מתנדבים המספקת מכשירים רפואיים בהשאלה וכן שרותים שונים לחולים ולקשישים. באתר מידע על פעולות האגודה והשרותים שהיא מציעה

www.egged.co.il

מידע של זמני נסיעות וכל הקווים של אגד

www.israrail.org.il

מידע על לוח הזמנים של רכבת ישראל

5
5
5