Make your own free website on Tripod.com

מה חדש האתר עודכן ב- 12 במאי 2002

זרקור על
חי"ל - חיים לשנים

פרויקט לקידום הבריאות
. בקהילה
yellowflowers.jpg
yellow-vered1mini.jpg

שלום לכולם
אנחנו עומדים לשנות את מתכונת האתר ולצורך ההתארגנות מחדש הפעילות השוטפת תוקפא. פרוש הדבר הוא שלא יתוספו דברים חדשים אולם התוכן הקיים נשאר. אם ברצונכם לקבל הודעה כאשר נחדש את פעילות האתר אנא שילחו אלינו הודעת דאר אלקטרוני ותקבלו הודעת דואר עם חידוש הפעילות

אמנון פרידמן - מנהל האתר


rakefet.jpg nuritflower.jpg