Make your own free website on Tripod.com

מכל מליוני הדפים ברשת האינטרנט קשה למצוא, בעיקר בעברית, אתרים המיועדים לגיל הזהב

אתר זה בא למלא את החסר וליצור קהילה של גימלאים שיראו בו מקום לפרסם יצירות להתעדכן

ולתקשר ברשתהאתר הוקם ומנוהל על ידי אמנון פרידמן
חבר מערכת - משה פרידןחזור לדף הראשי